Звернення Драбівської селищної ради до Народного Депутата  України Вовка В.І. щодо допомоги у вирішенні питання відносно автомобільної дороги загального користування державного значення по вул. Володимирська в смт Драбів.

    Звернення Народного Депутата України до Кабінету Мінінстрів України щодо автомобільної дороги загального користування державного значення по вул. Володимирська в смт Драбів.

Види  контролю  за діяльністю державних реєстраторів, уповноважених осіб суб'єктів державної реєстрації

   Контроль за діяльністю державних реєстраторів, уповноважених осіб суб'єктів державної реєстрації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державна І реєстрація) здійснюється Мін'юстом шляхом:
розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
-  моніторингу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
розгляду обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту     (далі - обґрунтованих подань). 
     Під обґрунтованим поданням слід розуміти подання, складене на підставі повного і всебічного з'ясування обставин, які стали підставою для його направлення, з урахуванням наданих територіальним органам Мін'юсту повноважень та підтверджене певними доказами.
    Підставою направлення до Мін'юсту обґрунтованого подання є:
    - скарга особи з вимогою про поновлення своїх прав і захист законних і інтересів, порушених рішеннями, діями або бездіяльністю державних І реєстраторів, діями або бездіяльністю уповноважених осіб суб'єктів державної реєстрації;
   -  повідомлення органу влади або його посадової особи про порушення законодавства у сферах державної реєстрації;
   -  звернення громадської організації на виконання своєї статутної мети за захистом порушених прав і законних інтересів особи (за наявності документа, що підтверджує повноваження відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України).
Розгляд обґрунтованих подань здійснюється Мін'юстом у строк, що не перевищує 20 робочих днів.
    У разі виявлення під час розгляду обґрунтованого подання порушень порядку державної реєстрації контроль здійснюється шляхом проведення камеральної перевірки.
 
    За результатами проведеної камеральної перевірки Мін'юст приймає мотивоване рішення у формі наказу.

Вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації

  Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.
Вимоги до оформлення скарги, що подається до Міністерства юстиції України, його територіальних органів, визначені:
   -  Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно таїх обтяжень»;
   -  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань»;
   -  Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановоюКабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128.
  Поширеними помилками, яких припускаються скаржники під час оформлення та подачі скарги, є:
    -  до скарги додано не засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника;
   - у скарзі відсутні відомості про наявність чи відсутність судового спору зпорушеного у скарзі питання;
   - розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;
   -  закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
   - у скарзі не вказано повне найменування (ім'я) скаржника;
   -  скаргу подано особою, яка не має на це повноважень;
   -  у скарзі не зазначено дату складання скарги.
 
  У разі порушення вимог Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, суб'єкт розгляду скарги (Міністерство юстиції України, його територіальний орган) на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті у формі наказу.
 
Розгляд скарг у сфері державної реєстрації
 
    Кожен громадянин має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації до Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України або до суду.
    При   Міністерстві   юстиції   України   та   Головному   територіальному управлінні юстиції у Черкаській області створено Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
       Міністерство юстиції України розглядає скарги:
на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
    Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:
на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;
-  на дії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації.
   Крок 1:Скаржник подає письмову скаргу (вимоги до оформлення скарги визначені статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).
   Крок 2:Комісія розглядає скарги в строк, що не перевищує 45 днів.
   Крок 3:За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:
відмову в задоволенні скарги;
задоволення (повне чи часткове) скарги.
  Крок 4: Прийняті Комісією рішення, пов'язані із внесенням відомостей до реєстрів, виконуються не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.
    Скаргу можна подати або надіслати до:
- Міністерства юстиції України (вул. Архітектора Городецького, 13, м.Київ, 01001);
-  Головного    територіального    управління    юстиції    у    Черкаській області (бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001).
 
 
Оскарження відмови у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості

  Відмова у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості може бути оскаржена до територіального органу Мін’юсту або до суду.

  У проведенні реєстраційних дій може бути відмовлено з наступних причин:

   - неналежний пакет документів;

   - майно має зареєстровані обтяження;

   - майно не підлягає державній реєстрації;

   - майно, яке планується зареєструвати є вже зареєстрованим;

   - документи подано особою, яка не має на це повноважень;

  - якщо строк, встановлений для усунення обставин, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав завершився.

  При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, тому скаргу можна подати або надіслати за адресою: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001.

  Якщо державним реєстратором безпідставно, необґрунтовано відмовлено у проведенні реєстраційних дій, то за результатом розгляду скарги приймається рішення про задоволення скарги. У такому випадку скасовується рішення про відмову в державній реєстрації прав та проводиться державна реєстрація прав на нерухомість.

   Рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, виконується не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення. При цьому, повторне подання документів для проведення державної реєстрації прав на нерухомість та сплата адміністративного збору не вимагається.